perjantai 15. maaliskuuta 2013

"Tieteellisessä neulekahvilassa" mietittiin käsityön merkityksellisyyttä ajassammeTohtorikoulutettava KM, TaM Anna Kouhia esitteli käsityön merkityksiä ja merkityksellisyyttä ajassamme selvittävän väitöskirjatutkimuksensa aineistoja ja tuloksia tiedekahvilassa 13.3. Anna nosti myös pohdintaan mm. kysymykset, mikä on kädentaitajan ja muotoilijan välinen ero ja onko käsitöitä koskeva tutkimus oikeasti vakavasti otettavaa tieteellistä tutkimustyötä?

Käsityön tekemiselle on löydettävissä monentasoisia merkityksiä, yksilölle – yhteisölle, prosessi – produkti, harrastaja – ammattilainen ja nyt-hetki – menneisyys. Käsityön merkityksistä on löytynyt kahdeksan erilaista merkityskategoriaa: funktionaaliset, materiaaliset, esteettiset, ilmaisulliset, kokemukselliset, moniaistiset, yhteisölliset ja narratiiviset merkitykset (Kouhia, A. 2011. Käsityö kulttuuristen merkitysten kantajana)    http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/70818/1.%20GRADU_valmis_tiivistelm%C3%A4t_mukana.pdf ; (Kouhia, A. 2012. Categorizing the meanings of craft: A multi-perpectival framework for eight interrelated meaning categories) https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/395

Käsitöiden todettiin olevan sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti merkittäviä, käsityöt ovat tärkeitä ja “kässääminen” yhdistää oikeasti tässä ajassa ihmisiä. Käsitöiden tekeminen ja subjektiivisten merkitysten samankaltaisuus luovat myös siltoja eri kulttuuristen ja sukupolvien välille. Käsitöistä voivat nauttia kaikki, myös ”peukalo keskellä kämmentä –ihmiset” voivat nauttia muiden tekemistä töistä, lapaset lämmittävät ja kauniita pöytäliinoja on mukava ihastella. Tärkeintä ovat merkitysten, tunteiden ja kokemusten jakaminen sekä tunne kuulumisesta kulttuuriseen virtaan.

Kirjoittajina Anna Kouhia ja Kirsi Lindqvist


KM, TaM Anna Kouhia käsityön parissa

13.3. Tiedekahvilan osallistujia

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti