sunnuntai 29. syyskuuta 2013

Blogi tiedekahvilasta 25.9.2013: Mitä annettavaa toimijuus- käsitteellä on vanhussosiaalityölle?Tohtorikoulutettava VTL Ylva Krokfors Tiedekahvilassa 25.9.Lahdessa vetämäni tiedekahvila takana. Vähän yleisöä, mutta sitäkin mielenkiintoisemmat keskustelut!  
Kerroin väitöstutkimukseni taustasta, toimijuuden ja sosiaalisten alueiden teoriasta sekä niihin pohjautuvasta  omasta käsityksestäni toimijuudesta.
 Käsittelin esityksessäni iäkkäiden ihmisten ja heidän kanssaan työskentelevien sosiaalityöntekijöiden toimijuutta, käyttäen esimerkkejä  tutkimusaineistostani kahdesta eri kuntoutuslaitoksesta sekä kokemuksistani kuntoutussosiaalityössä. Yleisö oli aktiivisesti mukana, tuoden omia esimerkkejä ja kysellen.  Erityisen mielenkiintoinen oli keskustelumme iäkkäiden ihmisten palvelutarpeiden huonosta ennakoinnista, tiedon huonosta siirtymisestä yksityisten palveluntuottajien, esimerkiksi kuntoutuksen tuottajien ja kunnallisen hoivatyön & sosiaalityön välillä. Iäkkäillä ihmisillä saattaa olla usean eri tahon tekemiä hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmia.

Näen että  toimijuusnäkemyksen hyödyntäminen esimerkiksi toimijuuden modaliteettien käyttämisenä haastattelutilanteissa toimijuuskysymyksinä ja sosiaalisten alueiden vaikutuksen näkeminen iäkkään ihmisen toimijuudessa toisi iäkkään ihmisen arjen konkreetisemmin ja realistisemmin esille. Tämä helpottaisi oleellisesti kokonaiskuvan saamista iäkkään ihmisen elämäntilanteesta, toimijuudesta, itsenäisen elämän tukemisen edellytyksistä. Se avaisi keskustelun siitä, miten iäkkään ihmisen tarpeet ja palvelut kohtaavat tai eivät kohtaa.
Tutkija tarvitsee näitä oman tutkimuksen esittelyjä aina silloin tällöin. Ne selkiyttävät omia ajatuksia ja antavat intoa tutkimuksen eteenpäin viemiseksi.

Kauniaisissa 29.9.2013 Ylva Krokfors

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti