maanantai 4. marraskuuta 2013

Päijät-Hämeen LUMA-keskus avattiin 31.10.2013
Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen (PH LUMA) sekä valtakunnallisten LUMA-viikkojen avajaisia vietettiin torstaina 31.10.2013 Oppimiskeskus Fellmanniassa. PH LUMA on yhdestoista keskus osana valtakunnallista Suomen LUMA-keskusten verkostoa. LUMA-toiminnan tavoitteena on taata Suomen matemaattis-luonnontieteellisen ja teknologisen osamisen korkea taso ja osaajien riittävä määrä. Toiminnalla innostetaan lapsia ja nuoria LUMA-aineiden opiskeluun sekä tuetaan opettajien työtä. Lisäksi tavoitteena on lisätä yleisesti tietoisuutta LUMA-aineiden merkityksestä yksilöiden, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnille.

Avajaisissa puhunut kansallisen LUMA-neuvottelukunnan puheenjohtaja ja tulevan LUMA-keskus Suomen johtaja, professori Maija Aksela painotti puheessaan opettajien merkitystä. LUMA-toiminnassa pyritään yhdistämään yliopistollinen tieto opettajien työhön kouluissa ja aikaansaamaan aktiivisia reaktioita. Lahden kaupungin tervehdyksen esittänyt Lahden lukiojohtaja Heikki Turunen korosti toiminnan tuottaman oppimisen ja oivaltamisen ilon merkitystä.

Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen johtaja Jarkko Lampiselkä nosti omassa puheenvuorossaan esille luma-aineiden opettamisen haasteen. Päijät-Hämeen LUMA-keskuksenkin keskeisenä tavoitteena on vastata tähän haasteeseen mm. tarjoamalla opettajille työkaluja opetuksen tueksi sekä tukemalla laaja-alaista verkottumista eri toimijaryhmien ja yliopisto-koulut-yrityskentän välillä.

Opettajien edustajana avajaisissa puhunut Hollolan lukion lehtori Eila Hämäläinen kertoi opettajien odotuksista ja toiveista LUMA-keskukselle. Opettajat toivovat yleisesti tiedon lisäämistä, nuorille tietoa luma-aineiden opiskelusta, jotta innostus luonnontieteisiin säilyisi, ja opettajille täydennyskoulutusta. Konkreettisina toimintaehdotuksina hän esitti mm. laitevuokrauksia, kummiluokka- ja LUMA-yhdysopettajatoimintaa, apua projektien koordinointiin ja erilaisten kilpailujen, leirien ja kansainvälisen yhteistoiminnan organisointiin.

Päijät-Hämeen LUMA-keskus organisoidaan Lahden Yliopistokampuksen yhteyteen ja käynnistysvaihe rahoitetaan EU-rahoituksella. Keskuksen koordinoinnista vastaa Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, mutta toiminta on käytännössä yhteistyötä verkostossa, joka ylittää organisaatio- ja oppilaitosrajat. Yliopistoille LUMA-toiminta tarjoaa erinomaisen väylän toimia yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja välittää tietoa molempiin suuntiin.

Tarkempaa tietoa Päijät-Hämeen LUMA-keskuksesta löytyy keskuksen verkkosivuilta, jotka löytyvät oheisen linkin kautta.

Tunnelmia avajaisjuhlista 31.10.2013:


Professori Maija Aksela


LUMA-toiminnan esittelyä avajaisten yhteydessä järjestetyssä näyttelyssä


Kariston koulun oppilaat esittivät avajaisissa Vesihiisi-räpin


Kuvat Antti Sihlman
Teksti Anne Antila, Lahden Yliopistokampus ja Kirsi Lindqvist, HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti