torstai 20. maaliskuuta 2014

Eettisyydestä gerontologisessa sosiaalityössä ja vanhustenhoidossaXVI sosiaalityön tutkimuksen päivät järjestettiin Itä-Suomen yliopistolla, Kuopion kampuksella 13.-14.2.2014. Päivien teemana oli "Eettisyys ihmistyössä". Eettisyyttä käsiteltiin päivillä sosiaalityötä ja yhteiskuntaa laajasti läpäisevänä teemana.
Päivillä kokoontui työryhmiä, joissa tarkasteltiin eettisiä kysymyksiä esimerkiksi eri tutkimusteemojen tai yhteiskunnan ilmiöiden kautta. Ryhmää gerontologinen sosiaalityö ja vanhustenhoidon eettiset kysymykset, vetivät professori Marjaana Seppänen ja professori (emer.) Jyrki Jyrkämä. Ryhmässä oli esityksiä vanhusten hoidon ajankohtaisista, ennen kaikkea eettisistä kysymyksistä mutta myös gerontologisen sosiaalityön kehittämisestä ja suuntaamisesta. Gerontologiseen sosiaalityöhön liittyvät workshopit eivät yleensä ole olleet mikään yleisömenestys ja paljon on meitä samoja tutkijoita niissä pyörinyt. Tähän workshopiin tuli kuitenkin niin paljon esityksiä että se sai lisäaikaa iltapäivään!  Niin esittäjissä kuin yleisössäkin näkyi uusia naamoja!
Vanhusten arjen, hoidon ja muiden kipupisteiden esiin nostaminen on yksi gerontologisen sosiaalityön tärkeistä tehtävistä. Tutkimuksen päiviltä ja viimeaikaisista kirjoituksista vanhojen ihmisten kohtaamisesta kodin arjessa, kuntoutuksessa ja laitoshoidossa ovat nostaneet mieleeni paljon ajatuksia. Professori (emeritus) Pauli Niemelän hieno luento Ihmisarvo ja sosiaalityö nosti esille kasvojen säilyttämisen: asiakkaan oikeuden tulla kuulluksi omana itsenään, kunnioittavasti.  Esimerkiksi Karoliina Ojasen käynnissä olevassa tutkimuksessa vanhoista miehistä laitoshoidossa on tullut esille julmia, piittaamattomia tilanteita, joissa miehiä on jätetty huomioimatta, hoitamatta ja heitä on nöyryytetty. Dosentti Gustaf Molander on juuri julkaissut kirjan: Hoidanko oikein? Eettinen kuormitus hoito- ja hoivatyössä. Kirjaa varten hän itse työskenteli erilaisissa kunnallisissa ja yksityisissä vanhusten hoitoyksiköissä lähihoitajien apulaisena (HBL 4.3.2014 s.20).
Psykohistorioitsija Juha Siltala on jo vuonna 2007 ilmestyneessä” Työelämän hyvinvoinnin lyhyessä historiassa esittänyt teräviä analyysejä jotka ovat yhä ajankohtaisia. Hän kirjoittaa kehittämisestä ylhäältä alaspäin (s.486). Siinä työelämän kehittäminen nähdään erillisinä projekteina, seuranta- ja arviointijärjestelminä jotka johto ylhäältä lanseeraa ”muutosvastarintaan jämähtäneen suoritusportaan” työn kehittämiseksi.
Käytännön hoitotyötä tekevät joutuvat priorisoimaan ja vähentämään työtehtäviä jotka he kokevat tärkeiksi. Tämä aiheuttaa ahdistusta, huonoa omaatuntoa ja kritiikin pelkoa. Toivotaan esimiesten ottavan kantaa siihen mikä on välttämätöntä ja mikä ei. Vastuuta käytännön yksittäisistä tilanteista eivät esimiehet voi ottaa ja pallo heitetään takaisin käytännön työn tekijöille. Vanhojen ihmisten hoito on usein hoidettavien huonon muistin ja kunnon sekä päivittäin hoitoon liittyvien päätösten teon vuoksi myös eettisesti hyvin kuormittavaa (HBL 4.3.2014).
Lähihoitajan tutkinto on sosiaalialan alin perustutkinto. Juuri lähihoitajat työskentelevät lähimpänä vanhoja ihmisiä. Sosionomit (yh) ja sosiaalityöntekijät työskentelevät ”rajapinnoilla”. Professori Sari Rissanen kokosi tutkimuspäivien antia ja nosti esille muun muassa asiakkaiden suojelemisen sekä sosiaalityön toimijuuden yksilön ja rakenteen välisessä puristuksessa. Me yhdessä tätä työtä teemme. Lähihoitajien työskentelyä vanhojen ihmisten kanssa on tutkittu ja parhaillaan tutkitaan myös sosiaalityössä. Olisi suotavaa että jatkossa tulisi myös enemmän tutkimusta gerontologisesta sosiaalityöstä, niin eettisestä, kuin muustakin näkökulmasta. Jaksan uskoa siihen että tutkimukset tukevat myös käytännön työn kehittämistä ja vahvistamista.  Kehittämistyötä meillä kyllä riittää! Tämä vaatii meidän kaikkien, niin vanhojen ihmisten itsensä, omaisten, ”kiinni vanhojen ihmisten iholla” työskentelevien, kuin meidän etäämmältä asiaa katsovien yhteistyötä.
Olen kiitollinen tästä vuoden mahdollisuudesta tutkia gerontologista sosiaalityötä ja siirryn iloisin mielin monen vuoden tauon jälkeen käytännön gerontologiseen sosiaalityöhön.
Lähteet:
Häkälä, Niina (toim.) Eettisyys ihmistyössä. Abstraktikirja XVI Sosiaalityön tutkimuksen päiviltä (http://www.uef.fi/fi/yhteiskuntatieteet/sosiaalityon-tutkimuksen-paivat)
Ojanen, Karoliina  Autettavasti mies? Miesten kokemuksia auttamisesta laitoshoidossa. Esitys Lahden tiedepäivillä 2013
Ranninen, Tua   Att bemöta en äldre människa på bästa sätt (HBL 4.3.2014.s20)Gustaf Molanderin haastattelu liittyen hänen kirjaansa: Hoidanko oikein? Eettinen kuormitus hoito-ja hoivatyössä
Siltala, Juha Työelämän huonontumisen lyhyt historia 2007, Otava: Keuruu.


Tämän blogitekstin kirjoittaja on Ylva Krokfors, VTL,
Tutkijapraktikumissa työskentelevä tohtorikoulutettava


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti