tiistai 29. toukokuuta 2012

Näyttöön perustuvan terveyden edistämisen huippuasiantuntija Lahdessa
Lahdessa järjestettiin 24.5.2012 kansainvälinen seminaari, jossa toimi alustajana MD, MSPH Thomas E. Kottke Yhdysvalloista. Hän toimii lääketieteellisenä johtajana HealthPartners -nimisessä terveydenhuollon organisaatiossa.

HealthPartners kannustaa potilaskeskeiseen, kokonaisvaltaiseen toimintakulttuuriin, jossa toimitaan kumppaneina asiakkaiden ja potilaiden kanssa. Työntekijöitä kannustetaan hoitoinnovaatioihin ja toiminta perustuu moniammatilliseen tiimityöskentelyyn. Hoidon periaatteita ovat luotettavuus, räätälöinti, saavutettavuus ja koordinaatio. Hoito on yhtenäistetty suunnitelmalliseksi prosessiksi, joka alkaa aikataulun tekemisestä ja päättyy jälkiseurantaan ja palautekyselyn täyttämiseen. Potilas voi saada neuvontaa ja hoitoa puhelimitse, verkon kautta tai kasvokkain. Tärkeää on, että jollakin menetelmällä potilas voi tavoittaa hoitohenkilökunnan milloin vain ympäri vuorokauden.

Olennaista toiminnassa on korostaa elämäntapojen merkitystä terveyteen. Erityisesti HealthPartnersissa kannustetaan potilaita seuraaviin elintapoihin: fyysinen aktiivisuus, terveellinen ruokavalio, tupakoimattomuus, kohtuullinen alkoholinkäyttö ja myönteinen ajattelu.

Kottke esitteli seminaarissa HealthPartnersin toimintapoja ja saavutettuja hyviä tuloksia. Keskustelua seminaariyleisössä herätti mm. millä menetelmillä potilaita saadaan sitoutumaan terveellisiin elämäntapoihin ja kuinka lääkäreitä ja muuta henkilökuntaa koulutetaan potilaiden ohjaamiseen. Näitä kysymyksiä pohditaan myös Suomessa ohjattaessa kansalaisia terveellisempiin elämäntapoihin.

Seminaariin osallistui 25 terveyden edistämisen teemoista kiinnostunutta eri toimijatahon edustajaa.

Seminaarin järjestivät yhteistyössä aluelliset tutkimus- ja kehittämishankkeet: Päijät-Häme maailman johtavaksi käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan alueeksi, Innovaatioita toiminnan rajapinnoilta - tiedon sekä osaamisen tuottamisen ja välittämisen foorumit Päijät-Hämeessä ja Liikettä.  

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti